ปางช้างแม่ตะมาน

ปางช้างแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่เส้นทางแม่แตง-ฝาง  พบกับความน่ารักของช้าง การแสดงช้าง นั่งช้างชมธรรมชาติ ล่องแพ และนั่งเกวียน ดูธรรชาติตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้คนรอบปางช้างแม่ตะมาน

การแสดงของช้างใช้เวลาในการแสดงประมาณ 50 นาที การแสดงเวลา 09.40 – 0.30 น. สามารถล่องแพ นั่งช้าง นั่งเกวียนได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 15.00 น .


Scroll to top