ปาย

อำเภอเล็กๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตติดลมบนแห่งแม่ฮ่องสอน   ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามีสายน้ำไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนในชุมชนมาช้านาน ลำน้ำสายนั้นได้กลายมา เป็นชื่อที่ตั้ง ของเมืองแห่งนี้   ในวันนี้ถึงแม้จะมีความเจริญทางด้านวัตถุเริ่มเข้ามา  เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแห่งความเรียบง่าย แต่ถึงอย่างไรปายยังคงความเป็นเมือง แห่งศิลปะ และ มืองในสายหมอกที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่ใครๆ ก็ต่างใฝ่ฝันที่จะได้ มาเยือนสักครั้ง

Scroll to top