วัดภูมินทร์

เมืองแห่งดินแดนอันสงบสุข เป็นเมืองแห่งผู้คนที่จิตใจดี ที่ใครๆมาเยือนจังหวัดน่านและจะต้องมาไหว้สักการะซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังอันล้ำค่าคือ วัดภูมินทร์  ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “เสียงกระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน

 

Scroll to top