เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiangmai Night Safari

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” นับเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีพื้นที่ครอบคลุม ต.สุเทพ อ.เมือง ไปจนกระทั่งถึง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 819 ไร่ และถือเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้น (เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลกราว 2 เท่าครับ)

Scroll to top